Köyümüzün Tarihi


Yenişehir ilçesine bağlı bir köy , ilçenin kuzeyinde , Yenişehir'e 7 km uzaklıktadır.Köylülere göre bir alay kurulduğu için bu ad verilmiş.1530 tarihli tahrirat defterine göre köy , bir mezra olarak gösterilmiştir.Vakıf köyüdür. Ancak XVI. yüzyıl belgelerine göre müsellem piyade köyüdür.1895 ve 1908 Yıllığı'na göre köyde 33 hane bulunmaktaydı.İznik-Yenişehir karayolun 2 km kadar içerisinde bulunan köyde; 1927 yılıında 262 , 1990 yılında 359 , 1997 yılında 293 kişi yaşamaktaydı. Yerli köyüdür.Köyün tescilli bir tarihi camisi vardır.Özellikle blok taş minaresi çok güzeldir.Şerefe altında ise bir sıra turkuvaz çini vardır.Köyün güneydoğusunda bulunan Erenler Tepesi'nde köyü kurduğu sanılan bir kişinin yatırı olduğu sanılmaktadır.